Winkelwagen 0 Artikel(s)

Winkelwagen is leeg

Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving

Privacybeleid

Bedankt voor het doornemen van ons privacybeleid.
Guillemot Corporation S.A. (hierna "Guillemot" of "we") respecteert de persoonlijke levenssfeer van zijn online bezoekers en gebruikers (hierna "u") en verplicht zich de over u verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen. We hebben dit Online Privacybeleid aangenomen als richtlijn voor de manier waarop we de door u aan ons verschafte informatie verzamelen, opslaan en gebruiken.
Als bewijs van ons respect voor uw persoonlijke levenssfeer, hebben we deze verklaring opgesteld waarin we het privacybeleid voor deze Website publiceren. Mogelijk zijn er extra voorwaarden van toepassing over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens wanneer u zich aanmeldt voor een bepaalde dienst (zoals forums, nieuwsbrieven, de online winkel of de klantenservice). Guillemot behoudt zich het recht voor dit beleid op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
LEES, ALS U MINDERJARIG BENT (JONGER DAN 18 JAAR), DIT ONLINE PRIVACYBELEID ZORGVULDIG DOOR SAMEN MET UW OUDERS OF WETTELIJKE VOOGD.

Welke gegevens worden verzameld?

Guillemot verzamelt op drie manieren bepaalde informatie van en over haar online gebruikers: rechtstreeks van de gebruiker, via de logbestanden van onze Webserver en met behulp van cookies.
Door de gebruiker verstrekte gegevens: Wij verzamelen uw persoonsgegevens alleen als u die vrijwillig verstrekt. Wanneer u persoonsgegevens naar Guillemot verzendt, is dat meestal in de vorm van: (1) productregistratie; (2) inschrijving voor een prijsvraag; (3) aanmelding voor deelname aan een bepaalde gebeurtenis; (4) registratie op onze website; (5) registratie bij het verrichten van een aankoop op onze online winkel; (6) klantenservice en technische ondersteuning; (7) de online-nieuwsbrief; (8) het online-forum; en/of (9) deelname aan een marketingonderzoek. De gegevens die wij verzamelen bestaan onder meer uit uw naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, woonadres en de specificaties van uw systeem. Verder kunnen wij demografische gegevens verzamelen, zoals uw leeftijd, uw geslacht, uw favoriete spelsoorten en de systemen die u van plan bent te kopen. De correctheid van deze gegevens stelt ons in staat u beter van dienst te zijn. Zo kunnen wij u de meest recente informatie en speciale aanbiedingen sturen, en aanbiedingen op maat voor producten en services.
Guillemot bewaart ook de e-mails die u aan ons hebt gestuurd (inclusief persoonlijk identificeerbare gegevens).
Cookies: Dankzij de informatie in cookies kan Guillemot gebruikers beter volgen en hen inhoud en diensten op maat aanbieden.
Cookies zijn gewoon stukjes informatie die vanaf een internetserver naar uw browser worden gestuurd en op de vaste schijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies bevatten geen namen, e-mailadressen of andere gegevens waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd; meestal worden ze gebruikt om snel de computer van een gebruiker te identificeren en om dingen over het bezoek van de gebruiker te "onthouden". Het gebruik van cookies door websites is vrij normaal. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat cookies worden geaccepteerd. U kunt uw browser desgewenst zo configureren dat u een bericht krijgt wanneer u een cookie ontvangt, of dat de browser alle cookies accepteert of weigert. U moet u er echter van bewust zijn dat bepaalde onderdelen van deze Website mogelijk niet goed werken als u browser geen cookies accepteert.
Guillemot bewaart ook informatie over IP-adressen omwille van de veiligheid en beveiliging. Een IP-adres is een nummer dat wordt gebruikt door computers op het netwerk om uw computer te identificeren telkens als u verbinding maakt met internet.
Serverloggegevens: Op de Website van Guillemot worden gegevens over activiteit op de Website, zoals het aantal "hits" dat een bepaalde webpagina krijgt, passief verzameld en opgeslagen in een serverlogbestand. Dit gebeurt op veel websites. Deze gegevens zijn anoniem en zijn niet te herleiden naar een specifieke gebruiker, computer of browser.
U moet zich ook realiseren dat elke keer dat u vrijwillig online persoonlijke gegevens vrijgeeft (bijvoorbeeld via e-mails en forums), deze gegevens ook kunnen worden verzameld en gebruikt door andere gebruikers. Guillemot probeert uw persoonsgegevens te beschermen, maar kan niet instaan voor de veiligheid van gegevens die u aan ons verzendt. U doet dit dus op eigen risico. U bent ook als enige verantwoordelijk voor de geheimhouding van wachtwoorden die u gebruikt en/of accountinformatie.

Wat gebeurt er als ik weiger om persoonlijke gegevens te verstrekken?
Als u weigert uw persoonsgegevens te verstrekken, kan dat betekenen dat wij uw online-productregistratie, inschrijving voor een prijsvraag, aankoop via onze webwinkel, aanvraag voor technische ondersteuning of andere online-activiteiten of diensten niet kunnen verwerken. U hoeft echter geen persoonsgegevens aan Guillemot te verstrekken om gebruik te kunnen maken van de Website en te profiteren van de inhoud.

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?
We gebruiken gegevens in drie verschillende categorieën:
Door de gebruiker verstrekte gegevens: Guillemot kan uw persoonsgegevens gebruiken om uw aanvraag voor informatie, vraag over een aankoop of verzoek om technische ondersteuning te beantwoorden. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om antwoorden te personaliseren en de identiteit van de gebruiker te controleren. Nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven, kan Guillemot deze gegevens ook gebruiken om u advertentie- of reclamemateriaal, informatie over speciale kortingen, aanbiedingen en andere mogelijk interessante zaken, toe te sturen.
Om u beter van dienst te kunnen zijn en onze producten en services te kunnen verbeteren, gebruiken we uw gegevens ook voor onze interne marketing-, technische of demografische onderzoeken.
Cookies: Guillemot gebruikt cookies om u beter en efficiënter van dienst te kunnen zijn en om uw beleving van onze website aan uw persoon aan te passen. De cookies die wij voor dit doel opslaan, bevatten anonieme gegevens over uw voorkeuren voor het bekijken van bepaalde Webpagina's. We kunnen ook gebruik maken van cookies om ons te helpen bij het analyseren van trends, het bijhouden van het gedrag van de gebruikers en het verzamelen van algemene demografische informatie voor algemeen gebruik.
Serverloggegevens: Met behulp van deze informatie kan Guillemot de activiteit van de gehele site in kaart brengen, interesse in advertentieartikelen bijhouden en technische problemen oplossen. Wij gebruiken de gegevens uit het serverlogbestand ook voor ons interne marketing- en demografieonderzoek, zodat wij onze services aan u constant kunnen verbeteren. De gegevens in de serverlogbestanden worden uitsluitend intern gebruikt.

Met wie kan Guillemot mijn persoonlijke gegevens delen?
Regelmatig worden we gecontacteerd door bedrijven en organisaties die producten en diensten aanbieden, waarvan we van mening zijn dat u ze interessant zou kunnen vinden, en als u ons daar toestemming voor geeft, kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met dergelijke derden. Guillemot staat u toe op elk moment uw toestemming voor het delen van persoonlijke gegevens in te trekken.
We beschouwen dit als een dienst met toegevoegde waarde in uw zoektocht naar nuttige producten en diensten. Wij streven ernaar de door u verstrekte gegevens alleen te gebruiken voor aanbiedingen die u naar onze mening graag ontvangt. Als u geen informatie van derden wenst te ontvangen, dan moet u dit kenbaar maken op het moment dat u om toestemming wordt gevraagd.
Hoe dan ook delen we nooit online verkregen persoonlijke gegevens van kinderen onder de 18 jaar met andere bedrijven dan de bedrijven behorende bij de Guillemot Groep (aan Guillemot gelieerde bedrijven in marketing, R&D en Technische Ondersteuning).

Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens en hoe kies ik hoe mijn persoonlijke gegevens worden gebruikt?
Als u persoonlijke gegevens aan Guillemot doorgeeft, dan sturen wij u eventueel een bevestigingse-mail waarin uw nieuwe account en/of dienst worden bevestigd. In dit bericht, dat wordt verzonden aan het adres dat u hebt opgegeven, staat dat u toegang kunt hebben tot uw persoonsgegevens om uw accountgegevens te wijzigen. Bewaar deze bevestigings-e-mail goed omdat er ook in staat wat u moet doen als u problemen ondervindt bij het gebruik van onze diensten. Als u de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld om welke reden dan ook wilt bekijken, wijzigen of wissen, kunt u een e-mail sturen aan: privacy@thrustmaster.com. Als u niet wilt dat Guillemot u informatie stuurt over speciale kortingen of reclameaanbiedingen, kunt u deze optie uitschakelen op het moment dat u om toestemming wordt gevraagd, of later, door per e-mail contact met ons op te nemen. Bovendien geeft Guillemot u in elk bericht dat u van ons ontvangt, de mogelijkheid om het ontvangen van toekomstige berichten te weigeren.

Verzamelt Guillemot persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 18?
Kinderen jonger dan 16 moeten geen tot personen te herleiden informatie opgeven op de Website. We verzamelen dit soort gegevens niet van gebruikers jonger dan 16 jaar.
Als een gebruiker ouder dan 16 maar jonger dan 18 is (hierna "Teenagers" te noemen) dan bieden wij een vragenlijst die beperkt is in de gegevens die wij verzamelen. Soms is het echter nodig identificeerbare persoonsgegevens van Teenagers te verzamelen om hun vragen om informatie, over een aanschaf of om technische ondersteuning te beantwoorden of om deelname aan online-reclameacties en andere activiteiten mogelijk te maken.
Ouderlijke toestemming: Guillemot neemt de bescherming van de privacy van kinderen serieus. Guillemot moedigt ouders aan om samen met hun kinderen de Website te bezoeken, om het online-gedrag van hun kinderen in te gaten te houden en om ons bij het beschermen van hun privacy te helpen door hen te leren dat zij op het internet nooit persoonlijke gegevens (zoals achternaam, adres en telefoonnummer) moeten verstrekken zonder hun toestemming. Guillemot hanteert het beleid dat uitsluitend die identificeerbare persoonsgegevens van Teenagers worden vastgelegd die nodig zijn om deel te nemen aan onze online-activiteiten, reclameacties of diensten. Gebruikers jonger dan 18 jaar wordt geadviseerd geen informatie op de Website te verstrekken zonder toestemming van een ouder of wettelijke voogd.
Ouderlijke toegang: Een ouder die voor zijn/haar kind optreedt en/of een ouder die Guillemot toestemming heeft gegeven om gegevens over zijn/haar kind te verzamelen, kan te allen tijde het volgende doen: (1) de persoonsgegevens van het kind bekijken, wijzigen of wissen; (2) alle verdere communicatie en informatie aan het kind beëindigen; en/of (3) de eerder gegeven toestemming voor het verzamelen van gegevens over het kind intrekken. Dit doet u door ons per e-mail te benaderen op het volgende adres: privacy@thrustmaster.com. Vermeld in uw e-mail het e-mailadres waaronder uw kind zich heeft geregistreerd.

Hoe beschermt Guillemot mijn persoonlijke gegevens?
Toegang tot sommige diensten en inhoud is beveiligd met een wachtwoord dat u nooit aan iemand anders moet geven. Guillemot zal u telefonisch of via e-mail nooit om uw wachtwoord vragen. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord nooit aan anderen. Verder is het raadzaam u aan het einde van elke sessie af te melden bij uw account of service. Als u een computer met iemand anders deelt of een computer in een openbare ruimte gebruikt zoals een bibliotheek of internetcafé, meld u dan niet alleen af bij uw account, maar sluit ook de webbrowser als u klaar bent. Dit alles om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens en berichten.
Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, maakt Guillemot gebruik van passende beveiligingen om de veiligheid, integriteit en privacy van de door u verstrekte gegevens te beschermen. Onze Website beschikt over veiligheidsmaatregelen die de gebruiker beschermen tegen verlies, misbruik en/of wijziging van de gegevens die wij beheren. De persoonlijke gegevens die door Guillemot zijn verzameld, zijn opgeslagen in beveiligde omgevingen die niet toegankelijk zijn voor het publiek (bijvoorbeeld beveiligde ruimten met beperkte toegang). Om onrechtmatige elektronische toegang tot persoonlijke gegevens te voorkomen, bewaart Guillemot de online verzamelde informatie op een server die wordt beveiligd door een firewall en coderen we de informatie.
Bovendien voeren wij passende maatregelen uit om ervoor te zorgen dat derden die persoonlijke gegevens over u mogen verzamelen en/of gebruiken, de persoonlijke gegevens voldoende beveiligen.
Deze Website kan koppelingen naar Websites van derden bevatten. Guillemot is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van dergelijke Websites. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van de betreffende Website.
Door deze Website te gebruiken, gaat u akkoord met ons Privacybeleid. Bezoek deze Website niet als u niet akkoord gaat met dit Beleid. Wij behouden ons het recht voor dit Beleid te wijzigen. Controleer dus af en toe of er wijzigingen zijn in ons beleid ten aanzien van het verzamelen van gegevens. Als u de Website blijft gebruiken, aanvaardt u automatisch deze wijzigingen.